BRUISENDE WERKPLEK

‘A thriving workplace’ of ‘bloeiende of bruisende werkplek’ is meer en meer een vertrouwd begrip binnen bedrijven en maar goed ook. Door het talent en de competenties van iedere werknemer optimaal te benutten spelen ondernemers immers proactief in op de heersende war for talent, de snel veranderende arbeidsmarkt en de bijhorende strategische uitdagingen.

fijne werkplek - inclusieve werkplek

Inclusie en diversiteit

Inclusie en diversiteit lijken op het eerste zicht misschien tegenstrijdige begrippen, maar wie aan de slag gaat met inclusief ondernemen ontdekt al snel dat deze 2 woorden onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Om van diversiteit een succes te maken, moet je bouwen aan inclusie. Dat is de onderlinge verschillen in kaart brengen en deze weten te appreciëren. Werknemers die onderling verschillen en deze verschillen van elkaar waarderen, ontdekken vanzelf wat ze allemaal wél gemeenschappelijk hebben. De verschillen brengen werknemers dus als het ware bij elkaar.

Zet ook de stap naar inclusief ondernemen

Het team van Fijne Werkplek is gespecialiseerd in de implementatie van een inclusieve HR-aanpak met volgende focussen:

1. Inclusief werven en selecteren

N

ondersteunen van het inclusief wervingsproces van A tot Z

N

zoeken naar creatieve en duurzame oplossingen voor instroom en behoud van medewerkers

N

expertise instroom via Individueel & Collectief Maatwerk

N

expertise instroom jongeren (stages, jobstudenten, vaste jobs) in partnerschap met SODA+

N

optimale screening van kandidaten in functie strategische personeelsplanning en bedrijfsdoelen

N

gecertificieerd assessment center

N

breed HR ecosysteem om vlotte rekrutering te realiseren

N

datadriven HR rekruteringstools (AI)

2. Pre- en onboarding

N

opstellen (remote) pre- en onboarding programma

N

werknemers binden aan de bedrijfscultuur en -waarden

N

employee experience en employer proposition in kaart brengen en optimaliseren

3. Talent Management

N

werknemers inschakelen op basis van hun talenten met oog voor de persoonlijke context en ontwikkeling

N

ontwikkelingspaden uittekenen op maat van de individuele werknemer in relatie tot het team en de bedrijfsdoelstellingen

N

coaching en opleidingsaanbod met oog voor levenslang en op maat leren

N

performancemanagement met oog voor digitale HR tools (AI)

We bieden naast bovenstaande standaardtrajecten ook programma’s op maat aan, waarbij we samen met jouw bedrijf een actieplan uitrollen en jullie begeleiden in de uitwerking ervan.

inclusieve werkplek - voordelen voor jouw onderneming

Voordelen voor jouw onderneming

Wanneer je werk maakt van inclusief ondernemen, dan pluk je daar al gauw als bedrijf de vruchten van.  De voornaamste voordelen zijn:

N

Snellere inwerktijd voor nieuwe werknemers

N

Hogere werktevredenheid en werkgeluk

N

Meer vertrouwen in het bedrijf

N

Hogere retentiegraad

N

Meer creativiteit en innovatie

N

Financiële steunmogelijkheden voor tewerkstelling van specifieke werknemersgroepen

N

Motiverende leeromgeving en groei mindset

Zin om de stap te zetten?